pl
Infolinia
+48 523 339 277

Chrońmy Bory

Zobacz

Chrońmy Bory

Program CHROŃMY BORY jest elementem wdrożonego i od lat konsekwentnie prowadzonego przez Firmę Gzella większego projektu. Jest to zarządzanie i działanie w zgodzie z wewnętrznym kodeksem etycznym.CHROŃMY BORY to:

Społeczna odpowiedzialność Firmy Gzella (CSR)

Społeczna odpowiedzialność sektora biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to idea postępowania, która pozwala połączyć cele firmowe ze świadomą odpowiedzialnością społeczną.

Długofalowym celem działalności Firmy Gzella jest wdrożenie wśród wszystkich swoich pracowników sposobu myślenia i funkcjonowania w kategoriach idei odpowiedzialnego biznesu. Polityka CSR jest również właściwą metodą zarządzania ryzykiem i szansami biznesowymi.

Firma Gzella Społeczną Odpowiedzialność Biznesu realizuje na kilku płaszczyznach równocześnie mianowice: Pracownicy, Klienci, Społeczeństwo i Środowisko Naturalne.

Chrońmy Bory

Jednym z głównych programów, który został czynnie wdrożony w całej Korporacji Gzella jest autorski program CHROŃMY BORY! Ma on na celu promowanie ochrony środowiska i otoczenia naturalnego poprzez ograniczenie ilości toreb foliowych. Od 1 stycznia 2009 r. w całej sieci Delikatesów Mięsnych Gzella torby foliowe zostały zamienione na torby papierowe i materiałowe wielokrotnego użytku. Natomiast wszystkie wędliny są pakowane w specjalny papier (jedynie mięso w woreczki foliowe).

Akcja ma na celu przyzwyczajenie Klientów Delikatesów Mięsnych Gzella do zabierania z domu własnych toreb i używania ich kilkakrotnie. Chcąc chronić środowisko każdego roku Firma Gzella przeznacza część pieniędzy ze sprzedaży toreb na posadzenie drzew w rejonie Borów Tucholskich.

Nieustannie trwa również edukacja ekologiczna Klientów – Firma w swoim biuletynie dla klientów nieustannie informuje o konieczności używania toreb wielokrotnego użytku.

Środowisko naturalne

Jednym z priorytetów w działalności przedsiębiorstwa jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a także rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących jego ochrony. Zakres działalności firmy jest związany z procesami produkcyjnymi, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zasoby naturalne (wodę, powietrze, ziemię). Dlatego kluczową rolę pełnią tu wyspecjalizowane zespoły ds. Monitoringu i Analiz środowiska oraz systematyczne prace nad wprowadzaniem nowych jeszcze bezpieczniejszych technologii produkcji, przechowywania itp. Wydatki związane z ochroną przyrody i naszego otoczenia można podzielić na:

 • wydatki na inwestycje proekologiczne (np. nowoczesny zakład nie emitujący szkodliwych spalin, nowoczesna flota samochodowa, segregacja odpadów, optymalne wykorzystanie opakowań zbiorczych, wprowadzenie toreb papierowych oraz toreb materiałowych zamiast woreczków foliowych w całej sieci Delikatesów Mięsnych Gzella)
 • stałe koszty ponoszone za korzystanie ze środowiska,
 • koszty monitoringu i badań,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pracownicy – kodeks wartości

Spółka Gzella świadomie wdraża w strukturach przedsiębiorstwa idee funkcjonujące jako Kodeks Wartości firmy. Przyjęte reguły – potencjał ludzki jako najważniejszy czynnik rozwoju; zapewnienie najwyższej jakości; partnerstwo; skuteczność w działaniu; dbałość o środowisko naturalne – wyznaczają ramy funkcjonowania dla wszystkich osób związanych z Gzella Sp. z o.o. Aby wymienione hasła weszły w życie powinny być zrozumiane i podzielane przez wszystkich zatrudnionych w firmie pracowników.

Spółka Gzella dbając o budowanie długotrwałych relacji ze swoimi pracownikami stara się inwestować w rozwój ich umiejętności i kompetencji.Biorąc udział w różnego rodzaju programach szkoleniowych uczestnicy mają możliwość nabycia wiedzy, m.in. z zakresu technik sprzedaży, zasad profesjonalnej obsługi klienta, merchandisingu, BHP.

Zgodnie z obowiązującym polskim prawem wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji (ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, niepełnosprawność itd.) i mobbingu są zakazane. Normy koegzystowania pracowników, a także zasady budowania relacji z innymi partnerami biznesowymi również zostały odzwierciedlone w Kodeksie Wartości.

Pracownicy Firmy Gzella nie tylko razem pracują, ale też spędzają wolne chwile. Każdego roku podczas letnich wakacji organizowane są pikniki rodzinne dla wszystkich osób zatrudnionych w Korporacji Gzella i ich rodzin, a przed Bożym Narodzeniem wspólne wigilie.

Klienci – jakość produktów i poziom obsługi

Dostarczenie Klientom smacznych i zdrowych wyrobów to priorytetowe zadanie Firmy. Kontrola jakości każdego z etapów produkcji należy do podstawowych zadań funkcjonującego Działu Kontroli Jakości.

Rozwój kadry ma na celu doskonalenie wszystkich procesów związanych z obsługą klienta – wewnętrznego i zewnętrznego, co w efekcie przekłada się na wzrost satysfakcji odbiorcy oraz wzmocnienie wizerunku firmy. Dlatego promujemy wśród pracowników postawy wdrażania innowacyjności i świadomego podejmowania działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na poprawę jakości obsługi poprzez wspólne uczenie się na własnych doświadczeniach oraz uczeniu się od innych.

Społeczności – świadome inicjatywy społeczne

Spółka Gzella, jako jedna z największych firm działających w swoim regionie angażuje się w ważne dla społeczności lokalnych tematy i wydarzenia, które mają duże znaczenie dla ich egzystencji i rozwoju. Współodpowiedzialność firmy zakłada nie tylko sferę biznesową – troskę o jakość produktów i poziom obsługi, prawość wobec klientów i kontrahentów, wdrażanie kanonów etycznych na rynku, ale także działalność charytatywną i aktywne włączanie się w realizację istotnych społecznie wydarzeń. Oferujemy również pomoc w rozwiązywaniu szerokiej gamy problemów społecznych. Nasza działalność charytatywna obejmuje realizację autorskich programów społecznych kierowanych do dzieci i młodzieży, a także udział Gzella Sp. z o.o. jako partnera, darczyńcy, współorganizatora różnych akcji pomocowych. W ten sposób zapewniamy wsparcie finansowe, jak i materialne wielu potrzebującym osobom i instytucjom. Gzella deklaruje permanentne wsparcie dla następujących strategicznych kierunków działań:

 • Działania na rzecz lokalnej straży pożarnej, w celu większego zabezpieczenia zaplecza technicznego jednostek pożarnictwa;
 • Działania na rzecz policji w celu zwiększenia bezpieczeństwa w regionie;
 • Pomoc materialna szkołom i najzdolniejszym uczniom (wspieranie edukacji – mecenat);
 • Realizację programów edukacji proekologicznej (działania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym);
 • Wspieranie placówek ułatwiających dostęp do zasobów kultury (sponsoring kultury – m.in. Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Opera Nova w Bydgoszczy, Teatr w Grudziądzu, Międzynarodowy Konkurs Organistów i Pianistów, Ogólnopolski Konkurs Chórów w Chełmnie);
 • Działania na rzecz ośrodków kultury zgromadzonych w gminie Osie i okolicach;
 • Upowszechnianie postaw dobroczynnych (współpraca z fundacją „Pajacyk" oraz regionalną Caritas, sponsoring na rzecz osób potrzebujących);
 • Współuczestniczenie w kulturalnych wydarzeniach lokalnych (np. Dni Osia)
 • Sponsoring wydarzeń kulturalnych regionalnych i ogólnopolskich (np. Festiwal Gospel w Osieku)
 • Współpracę z administracją lokalną

Gotuj z Gzellą

Najnowsze przepisy

Pasztetowa w pieczarkach na ma...

Pieczarki umyć i wyciąć z nich ogonki Więcej >>

Pieczony filet z indyka w sosi...

Oliwę dokładnie wymieszać z solą, piep Więcej >>

Szparagi zawijane z Szynką Doj...

W plaster szynki i sera zawinąć po dwa Więcej >>

Do góry