pl
Infolinia
+48 523 339 277

Chrońmy Bory

Zobacz

Polityka jakości i środowiskowa

POLITYKA JAKOŚCI

Od początku swego istnienia Firma Gzella stawiała na najwyższą jakość oferowanego produktu. Dobrze wiedzieliśmy, że tylko w ten sposób uda nam się stworzyć mocną i trwałą markę, a co za tym idzie pojawić na stołach jak największej liczby Klientów. Dlatego minione 25 lat wykorzystaliśmy między innymi na: stworzenie nowoczesnego zakładu, opracowanie systemu zapewniającego najwyższy stopień bezpieczeństwa produkcji, a także zaprojektowanie bogatej oferty smacznych i zdrowych mięs oraz wędlin. Jesteśmy dumni z tego, że jako nieliczni na polskim rynku kontrolujemy jakość produktu - od chwili wejścia surowca do zakładu, aż do momentu kupna gotowego towaru przez klienta. Bowiem Gzella to nie tylko jeden z najnowocześniejszych europejskich zakładów, ale i rozbudowana flota transportowa oraz sieć Delikatesów Mięsnych. To także setki wykwalifikowanych osób, których wiedza pozwala umiejętnie łączyć wyjątkowy i tradycyjny smak z nowoczesnością i bezpieczeństwem. Jak wspomnieliśmy powyżej, nasze produkty, nim znajdą się na stołach klientów, przechodzą szereg szczegółowych kontroli. Wyglądają one następująco:

Pierwszą jest weryfikacja wewnętrzna. Przeprowadzamy ją na poszczególnych etapach produkcji. Przeszkoleni pracownicy przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu CSB dokonują pomiarów temperatury, pH, zawartości gazu w spakowanym produkcie, zatwierdzają jego zgodność z obowiązującą normą zakładową. Dopiero pełne potwierdzenie tych wszystkich etapów pozwala na dystrybucję wyrobu.

Po drugie - system produkcji to także precyzyjne wykonanie określonych zadań przez zatrudnione w Gzella osoby. Dlatego również dbamy o skrupulatne audyty wewnętrzne. Przeprowadzamy je na bieżąco, zgodnie z wymaganiami systemu. W czasie ich trwania osoba weryfikująca potwierdza zgodność wykonanych działań pracowników z wymogami zawartymi w poszczególnych, obszernych instrukcjach. Dodatkowo monitorujemy treść prowadzonych zapisów oraz sposób ich tworzenia.

Trzecią weryfikacją są badania wyrobów w niezależnym, zewnętrznym, akredytowanym laboratorium, zatwierdzonym przez Główny Inspektorat Weterynaryjny. Placówka ta ma za zadanie dokładną diagnozę parametrów fizyko – chemicznych produktu oraz analizę pod względem mikrobiologicznym. Na podstawie wyników tych testów ostatecznie określamy termin przydatności wyrobu.

Prawidłowy proces produkcji, to nie tylko uniknięcie kosztownych kar, ale przede wszystkim zdrowie i satysfakcja Klienta. Dlatego raz w tygodniu pracownik laboratorium pobiera próby kontrolne na badania mikrobiologiczne losowo wybranych produktów. Raz w miesiącu bierze też wymazy czystościowe, na podstawie których ocenia prawidłowość przeprowadzanych procesów mycia i dezynfekcji. Dodatkowo przeprowadzamy mikrobiologiczne badania wody cztery razy w roku, a fizyko – chemiczne dwa razy w roku.

Poza kontrolą wewnętrzną zakład jest pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu. Jednocześnie jesteśmy poddawani weryfikacji współpracujących z nami sieci:

Tesco, Carrefure, Grupa Animex, Kaufland, Intermarche. Na ich zlecenie renomowane jednostki certyfikujące takie jak:

BUREAU VERITAS Certtification Polska SGS Polska Sp. z o.o. TUV Rheinland Polska przeprowadziły u nas audyty z wynikiem pozytywnym.

Priorytetem Firmy Gzella jest sprostanie wysokim wymaganiom jej Klientów. To trudne zadanie, bo wciąż one rosną. Dlatego też nieustannie pracujemy nad jakością produkcji i doskonaleniem smaku Wędlin z Borów. Duże znaczenie ma tu rozszerzanie wiedzy naszych pracowników. Regularnie organizujemy szkolenia, przede wszystkim dla kadry menedżerskiej oraz Personelu naszych Delikatesów Mięsnych, gdzie pozyskują teoretyczne i praktyczne zasoby informacji z najlepszych i wiarygodnych źródeł w zakresie zarządzania, sprzedaży oraz obsługi Klienta.


POLITYKA ŚRODOWISKOWA

GZELLA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Istotą działań firmy Gzella Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialności S.K. jest spełnienie oczekiwań Klientów, wysoka skuteczność działania i najwyższa jakość oferowanych produktów: wyrobów wędliniarskich oraz mięs handlowych. Realizując ten cel Gzella Poland prowadzi proces ciągłego doskonalenia, którego jednym z elementów jest Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 14001:2005.

Polityka firmy realizowana w ramach istniejącego Systemu Zarządzania Środowiskowego wynika ze strategii rozwoju Spółki, której nadrzędnym celem jest pełne zadowolenie Klientów i Pracowników przy synergicznym minimalizowaniu i ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne. Realizując Politykę Środowiskową, prowadzimy działania zmierzające do zachowania najwyższej jakości wyrobów z jednoczesną dbałością o zasoby, komponenty oraz walory środowiska naturalnego.

Stawiane sobie zadania skutecznie realizujemy poprzez:

* śledzenia postępu technologicznego w zakresie przetwórstwa mięsnego, celem wdrażania nowych, bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań na poziomie operacyjnym

* określenie, wdrożenie, monitorowanie oraz optymalizację wszystkich zidentyfikowanych w Spółce procesów.

* spełnienie wymagań oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego.

* spełnianie wymogów przepisów prawa w zakresie przepisów ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych występujących w Spółce

* zapobieganie awariom, wyciekom, emisjom oraz innym zdarzeniom, które potencjalnie mogą wpływać na środowisko.

* minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez zapobieganie emisjom do powietrza, zanieczyszczeniom gleby i wód oraz zmniejszanie ilości odpadów i zużycia zasobów.

* kreowanie zachowań prośrodowiskowych (poprzez szkolenia oraz wybór określonych dostawców), w celu zminimalizowania ingerencji w otaczające środowisko, z uwzględnieniem maksymalnej troski o jego ochronę.

* zasady działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności opisane w dokumentach obowiązują wszystkich pracowników Spółki i jest współpracowników.

* pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność spółki w stosunku do Klienta.

* podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

* zespołowe rozwiązywanie problemów, analizowanie przyczyn powstania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań dążących do doskonalenia

* zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do realizacji wszystkich działań wynikających z niniejszej Polityki Środowiskowej.

Cela i zadania wynikające z realizacji polityki środowiskowej ISO 14001 do końca roku 2016CEL I

Oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Zadania:

Racjonalne gospodarowanie, wykorzystanie w produkcji oraz ograniczenie zużycia o 3%

wody i energii elektrycznej w przeliczeniu na jeden kg produktu.CEL II

Doskonalenie zasad gospodarowania odpadami

Zadania:

Redukcja wytwarzanych odpadów komunalnych o 5% w przeliczeniu na jeden kg produktu.CEL III

Kształtowanie świadomości sozologicznej (prośrodowiskowej) pracowników i generowanie ich aktywności w tym zakresie

Zadania:

Przeprowadzenie aktywnych szkoleń z zakresu wpływu działań pracowników poszczególnych działów na środowisko w następujących obszarach:

- proces mycia i dezynfekcji

- segregacja wstępna i wtórna odpadów

- zasady prośrodowiskowego postępowania z zasobami środowiskaCEL IV

Zmniejszenie ilości oraz poprawa jakości powstających ścieków przemysłowych poprzez realizację celów I oraz III

Zadania:

Zmniejszenie ilosci powstających ścieków o 2% w przeliczeniu na jeden kg produktu.

Zmniejszenie poziomu ChZT5 w ściekach przemysłowych o 2% w przeliczeniu na jeden kg produktu.

Programy środowiskowe wynikające z realizacji celów i zadań środowiskowych ISO 14001 do końca roku 2016.Gotuj z Gzellą

Najnowsze przepisy

Pasztetowa w pieczarkach na ma...

Pieczarki umyć i wyciąć z nich ogonki Więcej >>

Pieczony filet z indyka w sosi...

Oliwę dokładnie wymieszać z solą, piep Więcej >>

Szparagi zawijane z Szynką Doj...

W plaster szynki i sera zawinąć po dwa Więcej >>

Do góry